“Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan, dan perbaikilah (segala amalan kamu). Sesungguhnya Allah amat menyukai orang-orang yang membuat kebaikan.”
[Surah al-Baqarah, ayat 195]

Pekeliling

PENTING!! 

Semua Guru diminta untuk membaca Pekeliling Ikhtisas dan Surat Siaran (10 Dokumen sahaja).Sila Klik pada Bahan Bacaan Pekeliling Ikhtisas dan Surat Siaran di bawah untuk dimuat turun atau cetakan dan seterusnya dibaca dan difahami. Tn. Pengetua SMKDPB.
  
Bahan Bacaan Pekeliling Ikhtisas dan Surat Siaran (klik di sini)


Surat-surat Pekeliling yang lain:

 1. Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 3 Tahun 2011
 2. Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 1 Tahun 2011
 3. Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 2 Tahun 2011
 4. Pekeliling Perolehan Bil 1 Tahun 2011
 5. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 12 Tahun 2010 -Prosedur Pembayaran Bil Utiliti Sekolah Bantuan Kerajaan Di Semenanjung Tahun 2011
 6. PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN UNTUK MERAIKAN PESARA
 7. PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN SAMBUTAN HARI INOVASI
 8. SPP BIL 2 TAHUN 2010-GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 9 TAHUN 2010 : PERMOHONAN MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM AKTIVITI POLITIK PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41 HINGGA DG48 YANG BERTUGAS DI INSTITUSI PENDIDIKAN, KEM
 9. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 11 Tahun 2010 - Pemberian Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Badan Beruniform di Sekolah
 10. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 10 Tahun 2010 - Pengurusan Biasiswa Sukan di Sekolah Menengah
 11. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2010-Permohonan mengambil bahagian dalam aktiviti politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah(PPPS) Gred DG41 hingga DG48 yang bertugas di Institusi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia
 12. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 9 Tahun 2010 - Pengurusan Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti Di Sekolah Menengah
 13. Surat Pemberitahuan Ralat SPK Bilangan 8 Tahun 2010
 14. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2010 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid
 15. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2010 Pengajaran Mata Pelajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
 16. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/2010 Pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S)
 17. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2010 Pindahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan
 18. Surat Pekeliling Iktisas Bil.15/2010 Pengisian/Penempatan/Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Siswazah (PPPS) Gred DG44 Bagi Jawatan Penolong Kanan Pendidikan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Menengah Dilaksanakan Oleh Jabatan Pelajaran Negeri
 19. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011
 20. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2010 Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT)
 21. Surat Pekeliling Ikhtisasa Bil.12/2010 Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (KOMSAS) di Sekolah Menengah (Tingkatan 2 dan Tingkatan 5) Bermula Tahun 2011
 22. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2010 Pemansuhan Sewaan Kedai/Premis Koperasi Sekolah Malaysia Mulai tahun 2011
 23. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan
 24. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2010 Garis Panduan Mencegah dan Menangani Perbuatan Buli Dalam Kalangan Murid di Sekolah
 25. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2010 - Pengurusan Kenderaan Konsesi Kerajaan di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
 26. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 7 Tahun 2010 - Rancangan Makanan Tambahan Di Sekolah Rendah
 27. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 6 Tahun 2010 - Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAPM)
 28. Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2010: Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan Berdasarkan peraturan 27(3) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005
 29. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 5 Tahun 2010 - Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan Di Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Di Kementerian Pelajaran Malaysia
 30. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2010 Bidang Kuasa Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Guru di Bawah Sektor Operasi Pendidikan (SOP)
 31. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 4 Tahun 2010 – Garis Panduan Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia
 32. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2010 Pelaksanaan Program Pelalian Human Papilloma Virus (HPV) Kebangsaan Untuk Murid Perempuan Tingkatan 1 di Sekolah Kerajaan, Sekolah Swasta dan Sekolah Antarabangsa Seluruh Negara
 33. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2010 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Bilangan 4 Tahun 2009 Mengenai Peraturan Perjalanan Tugas Rasmi Ke Luar Negara Kementerian Pelajaran Malaysia
 34. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 1 Tahun 2010 Pelaksanaan Sistem Bayaran Secara Pukal Untuk Sekolah Kerajaan Atau Institusi Pendidikan Kerajaan KPM
 35. SURAT PEKELILING BAH AKAUN BIL 1 THN 2010
 36. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2010 Pelaksanaan Sistem Pilihanraya Ketua Murid di Sekolah-sekolah
 37. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2010 Pelaksanaan Ujian Urin Murid Sekolah
 38. Pekeliling Perolehan Bil 1 Tahun 2010 Pematuhan Penggunaan Sijil Virtual Dalam Urusan Perolehan Kerajaan Bagi Bekalan/Perkhidmatan Di KPM
 39. Surat Pekeling Ikhtisas Bil.2/2010: Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI)
 40. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2010 Pelaksanaan Dasar Pengambilan dan Pertukaran Murid Sekolah Menengah Agama (SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA)
 41. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2010 Pelaksanaan Dasar Menghadkan Jumlah Maksimum Sepuluh (10) Mata Pelajaran dan Penambahan Dua (2) mata Pelajaran Tambahan Dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
 42. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2009 Pindaan Yuran Makan Asrama (YMA)
 43. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2009 Pertukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah (Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5) Mulai Tahun 2010
 44. PERSEDIAAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT YANG MENGANCAM PERJALANAN PEPERIKSAAN (OPERASI WABAK BIL.1/2009)
 45. PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR YANG MENGANCAM PERJALANAN PEPERIKSAAN (OPERASI PAYUNG BIL. 6/2008)
 46. Surat Pekeliling Kewangan Bil 6 Tahun 2009 Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun -JPKA di Kementerian Pelajaran Malaysia
 47. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2009 Langkah-langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktivit/Program Lawatan di Luar Waktu Persekolahan
 48. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2009 Penubuhan Jawatankuasa Bencana di Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah
 49. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2009 Pelaksanaan Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) dalam Bahasa Malaysia di Sekolah Rendah
 50. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2009 Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan
 51. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2009 Langkah-langkah Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian Menerusi Pemantapan Pengurusan dan Pengendalian Khidmat Pelanggan di Sekolah-sekolah

No comments: